15. 3. 2017

O Co@FITu

Fakulta informačních technologií pořádá pro své studenty kariérní veletrh Co@FIT (Companies at FIT). Cílem je zprostředkovat studentům kontakt s průmyslem, zejména s dlouhodobými partnery FITu. Kariérní veletrh Co@FIT přináší portál Spolupráce s průmyslem (SSP) společně s firmami již po šesté.

15. 3. 2017

V tomto letním semestru 2016/2017 se akce uskuteční 15.3.2017 od 12:30 do 18:00 v prostorách Fakulty informačních technologií. V atriu Nové budovy bude připraven informační kiosek portálu SSP, kde budou v průběhu poskytovány informace o portálu SSP a Co@FITu. Budou zde také rozmístěny kiosky firem s jejich zástupci, kde se mohou studenti dozvědět více o oblastech působení firem, používaných technologií a možnostech spolupráce. Dále si mohou domluvit témata semestrálních a diplomových prací. Závěrem proběhne přednáška zlatých a stříbrných partnerů FIT, jejíž součástí je i soutěž o elektroniku. Studentům se tak nabízí jedinečná šance seznámit se s firmami přímo na akademické půdě. Akce je doporučena pro studenty všech ročníků a oborů FIT. Není nutná registrace, vstup volný.

Partneři FIT

Sponzoři FIT


Galerie z minulých ročníků

Pro firmy

I pro tento akademický rok pořádáme akci Co@FIT, setkání studentů a firem. Existuje několik způsobů, jak můžete spolupracovat s Fakultou informačních technologií ČVUT. Využijte naší nabídky prezentovat na Co@FITu svoji firmu a oslovit tak studenty s nabídkami spolupráce, stáží, zadání do portálu SSP nebo témata semestrálních a diplomových prací.

Časový plán pro partnery

 1. 11:00 - 18:00
  Atrium Nová budova

  Informační kiosek portálu SSP

  Informace o portálu SSP a organizační kiosek pro firmy a studenty.

  Chcete spolupracovat s našimi studenty a ovlivňovat zaměření jejich studia? Zastavte se u nás a získejte užitečné informace.

 2. 12:00 - 12:30
  Místnost č. 153

  Zahájení s děkanem Fakulty informačních technologií ČVUT

  Slavnostní zahájení s děkanem prof. Ing. Pavlem Tvrdíkem, CSc. Po celou dobu Co@FITu zde bude připravené občerstvení pro zástupce firem.

 3. 12:30 - 18:00
  Atrium Nová budova

  Informační kiosky firem

  Prostor pro setkání a představení firmy studentům.

 4. 16:45 - 18:00 Posluchárna T9:111

  Přednáška partnerů FIT

  Prezentace zlatých partnerů FIT - Profinit, Datamole, KB a Accenture. Slosování FIT-tomboly pro studenty.

 5. 16:45 - 17:45 Zasedací místnost 364

  Informace o partnerství

  Máte zájem o užší spolupráci? Chcete nás podpořit? Zakládáme si na dlouhodobých a oboustranně přínosných vztazích. Proto jsme pro Vás připravili partnerský program. Přijďte se dozvědět více!

Otázky a odpovědi

V kolik a kam dorazit?

Kde zaparkovat?

Co bude na místě k dispozici?

Co připravit na svůj kiosek?

Jsem partner a prezentuji, jak se mám připravit?

Kolik je očekáváno studentů?

Mám zájem se zúčastnit.

Partnerství a sponzoring

Naše fakulta se snaží vychovávat špičkové odborníky přispívající ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu podniků a institucí zejména v ČR. Systematicky také budujeme vědeckovýzkumné kapacity, které nám umožňují předávat studentům nejnovější poznatky, ale i nabízet expertní konzultace a realizovat projekty ve spolupráci s podniky a institucemi.

Silné a dlouhodobé vazby s průmyslovými partnery patří k historické tradici ČVUT. Na Fakultě informačních technologií se snažíme, aby byla spolupráce aplikační sféry s fakultou oboustranně přínosná. Průmysloví partneři pro nás nejsou jen cílovým působištěm našich absolventů, ale také důležitým hráčem při formování studijních programů a směrování výzkumných aktivit. Abychom zlepšili a systematizovali způsob spolupráce, připravili jsme partnerský program. Tento program umožňuje firmám a institucím jednak ovlivnit zaměření našich studentů a přímo se tak podílet na formování absolventů, ale také úzce spolupracovat na výzkumu a jeho aplikaci. Program má různé formy partnerství rozdělených podle angažovanosti ve spolupráci s fakultou.

Informace pro studenty

Časový plán pro studenty

 1. 12:30 - 18:00
  Atrium Nová budova

  Informační kiosky firem

  Navštivte informační kiosky partnerů a sponzorů FITu. Koho hledají pro spolupráci? Jaké projekty a témata mají v portálu SSP? Co požadují a co mohou nabídnout?

  Informační kiosek portálu SSP

  Na tomto kiosku získáte informace o portálu Spolupráce s průmyslem. Poradíme Vám ohledně registrace, spolupráce s firmami a můžete zde podepsat NDA. Po celou dobu veletrhu zde bude probíhat soutěž o externí HDD.

 2. 13:30 - 14:00
  Posluchárna T9:107

  Jak spolupracovat s průmyslem

  Ing. Pavel Kordík, Ph.D. promluví o tom, jak probíhá spolupráce s firmami přes portál SSP.

 3. 12:40 - 14:00
  Posluchárna T9:107

  Vytvoř si chatbota

  Přijďte si vytvořit vlastního chatbota pro Messenger a Telegram, potřebujete k tomu pouze základní znalost Pythonu a náš framework. Přijďte s vlastním nápadem, nebo se připojte k vytváření chatbota, který vám díky API Obědář doporučí, kam jít na oběd.

  Registrovat zde

 4. 16:45 - 18:00
  Posluchárna T9:111

  Přednáška partnerů FIT

  Nenechte si ujít exkluzivní prezentace zástupců našich zlatých partnerů FIT - Profinit, Datamole, Komerční banka a Accenture.

  FIT-tombola

  Chceš vyhrát elektroniku sponzorovanou našimi partnery? Každý student FITu, který přijde na přednášku partnerů, obdrží lístek do FIT-tomboly. Během přednášky bude probíhat slosování. Ve hře je 5ks externích HDD.

Partneři

Sponzoři

Portál Spolupráce s průmyslem

Cílem portálu Spolupráce s průmyslem (SSP) je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů se studenty Fakulty informačních technologií ČVUT.

Mnoho studentů během studia pracuje, čímž získává potřebnou praxi. Stinnou stránkou je, že jejich práce většinou není nijak provázána s výukou, přestože se mnohdy vyučovaných předmětů úzce týká. SSP umožňuje realizovat projektovou výuku a diplomové práce ve spolupráci s firmami tak, aby byly výstupy přímo použitelné zadávající firmou a zároveň započítané do souvisejících předmětů ve škole. Díky našemu portálu SSP se mohou studenti podílet již při studiu na zajímavých projektech z praxe, rozvíjet svoje dovednosti a postupně si osvojovat technologie a postupy využívané v praxi. Firmy si mohou na univerzitě najít podporu při řešení složitých problémů a formovat své budoucí zaměstnance.

Rádi bychom tak podporovali zajímavé projekty a vytvořili příjemné prostředí, ve kterém budeme společně pracovat na tom, aby se nejnovější poznatky proměnily v konkrétní inovace. Fakultě dává tento systém silnou zpětnou vazbu, které využívá ke zlepšování praktických částí předmětů.

Mezi výhody, které SSP přináší průmyslovému partnerovi (firmě), patří zejména možnost spolupráce s mladými talenty a formování jejich budoucího vývoje a zaměření, využívání zkušeností univerzitních expertů a učitelů při řešení úloh, vývoj a testování, zadávání semestrálních a diplomových prací. Studentům naopak zprostředkuje kontakt a spolupráci s firmami, možnost získat praxi v oboru, účastnit se zajímavých projektů a splnit si zároveň úlohy v rámci výuky.

Kontakty

Referentka

Ing. Lucie Kolomazníková

Telefon: +420 224 359 834
Proděkan pro rozvoj

Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Telefon: +420 224 359 815
Adresa

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 9
160 00, Praha 6 - Dejvice