Vážení studenti, vážení partneři a sponzoři FIT ČVUT,

vzhledem k přijatému opatření pro snížení rizika šíření nákazy koronavirem je na celém ČVUT přerušena výuka v období 10. 3. 2020 – 12. 4. 2020 s možností prodloužení dle aktuální situace. Naše fakulta se snaží být maximálně zodpovědná vůči společnosti, proto vedení rozhodlo o zrušení jarního veletrhu COFIT, který se měl konat 24. 3. 2020 v prostorách FIT ČVUT, a jeho přesunutí na pozdější dobu.

Momentálně pro vás připravujeme COFIT tak, abyste se ho mohli zúčastnit z bezpečí svého domova a třeba i pomoci světu svým nápadem. Budeme vás dále informovat na webu a mailu. Přejeme vám hodně sil v následujícím období.

Vstoupit na web COFIT 2019

Dear students, dear partners and sponsors of FIT CTU,

due to the measures taken to reduce the risk of spread of coronavirus infection, all study activities at CTU are cancelled from 10th March 2020 to 12th April 2020 with possible extension depending on current situation. Our faculty tries to be as responsible as possible, so the faculty administration decided to cancel the COFIT career fair, which was supposed to take place on 24th March 2020 at FIT CTU.

We are currently preparing COFIT so that you can participate from the safety of your home and perhaps help the world with your idea. We will keep you informed via email. We wish you much strength in the period ahead.

Enter COFIT 2019 website