19.10.2016

O Co@FITu

Fakulta informačních technologií pořádá pro své studenty kariérní veletrh Co@FIT (Companies at FIT). Cílem je zprostředkovat studentům kontakt s průmyslem, zejména s dlouhodobými partnery FITu.

Kariérní veletrh Co@FIT pro vás přináší portál Spolupráce s průmyslem (SSP) společně s firmami již po páté. V zimním semestru 2016/2017 se akce uskuteční v prostorách Fakulty informačních technologií. V atriu Nové budovy bude připraven informační kiosek portálu SSP, kde budou v průběhu poskytovány informace o portálu SSP a Co@FITu. Budou zde také rozmístěny kiosky firem s jejich zástupci, kde se mohou studenti dozvědět více o oblastech působení firem, používaných technologií a možnostech spolupráce. Dále si mohou zajistit semestrální a diplomové práce ve spolupráci s firmou tak, aby je zároveň mohli díky portálu SSP uplatnit i ve svém studiu. Studentům se tak nabízí jedinečná šance k navázání kontaktu a komunikaci s firmami. Akce je doporučena pro studenty všech ročníků a oborů FIT. Závěrem proběhne přednáška zlatých a stříbrných partnerů, jejíž součástí je FIT-tombola.

Naši partneři

Naši sponzoři


Galerie z minulých ročníků

Průmyslový partner

I pro tento akademický rok pořádáme akci Co@FIT. Časový plán akce naleznete zde. Existuje několik způsobů, jak můžete spolupracovat s Fakultou informačních technologií ČVUT. Využijte naší nabídky prezentovat na Co@FITu svoji firmu a oslovit tak studenty s nabídkami spolupráce, stáží, zadání do portálu SSP nebo zadání semestrálních a diplomových prací. Možnost prezentace nabízíme za poplatek i nepartnerským firmám, více informací zde. Exkluzivní možnost prezentace na přednášce mají pouze naši zlatí a stříbrní partneři.

Časový plán pro partnery

 1. 11:00 - 19:00
  Atrium Nová budova

  Informační kiosek portálu SPP

  Informace o portálu SSP a organizační kiosek pro firmy a studenty.

  Chcete spolupracovat s našimi studenty a ovlivňovat zaměření jejich studia? Zastavte se u nás a získejte užitečné informace.

 2. 12:00 - 12:30
  Místnost č. 153

  Zahájení s děkanem Fakulty informačních technologií

  Slavnostní zahájení s děkanem prof. Ing. Pavlem Tvrdíkem, CSc. Po celou dobu Co@FITu zde bude připravené občerstvení pro zástupce firem.

 3. 12:30 - 19:00
  Atrium Nová budova

  Informační kiosky firem

  Prostor pro setkání a představení firmy studentům.

 4. 16:45 - 17:45 Posluchárna T9:111

  Prezentace partnerů + FIT-tombola

  Prezentace zlatých a stříbrných partnerů a slosování FIT-tomboly pro studenty.

 5. 16:45 - 17:45 Zasedací místnost 364

  Informace o partnerství

  Máte zájem o užší spolupráci? Chcete nás podpořit? Zakládáme si na dlouhodobých a oboustranně přínosných vztazích. Proto jsme pro Vás připravili partnerský program. Přijďte se dozvědět více!

Otázky a odpovědi ke Co@FITu

V kolik a kam dorazit?

Kde zaparkovat?

Co bude na místě k dispozici?

Co je informační kiosek?

Jsem partner a prezentuji - jak se mám připravit?

Kolik je očekáváno studentů?

Kde získat více informací?

Partnerství a sponzoring

Naše fakulta se snaží vychovávat špičkové odborníky přispívající ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu podniků a institucí zejména v ČR. Systematicky také budujeme vědeckovýzkumné kapacity, které nám umožňují předávat studentům nejnovější poznatky, ale i nabízet expertní konzultace a realizovat projekty ve spolupráci s podniky a institucemi.

Silné a dlouhodobé vazby s průmyslovými partnery patří k historické tradici ČVUT. Na Fakultě informačních technologií se snažíme, aby byla spolupráce aplikační sféry s fakultou oboustranně přínosná. Průmysloví partneři pro nás nejsou jen cílovým působištěm našich absolventů, ale také důležitým hráčem při formování studijních programů a směrování výzkumných aktivit. Abychom zlepšili a systematizovali způsob spolupráce, připravili jsme partnerský program. Tento program umožňuje firmám a institucím jednak ovlivnit zaměření našich studentů a přímo se tak podílet na formování absolventů, ale také úzce spolupracovat na výzkumu a jeho aplikaci. Program má různé formy partnerství rozdělených podle angažovanosti ve spolupráci s fakultou.

Informace pro studenty

Časový plán pro studenty

 1. 12:30 - 19:00
  Atrium Nová budova

  Informační kiosky firem

  Navštivte informační kiosky našich partnerů a dalších spolupracujících firem a zeptejte se na to, co vás zajímá. Co se ve firmách aktuálně řeší? Jaké hledají studenty pro spolupráci? Co vám mohou nabídnout? Tento prostor můžete využít i pro individuální domluvu týkající se např. vašich závěrečných prací. Získejte cenné informace a navažte kontakty!

  Informační kiosek portálu Spolupráce s průmyslem

  Na tomto kiosku získáte informace o Portálu spolupráce s průmyslem, poradíme vám ohledně registrace do portálu SSP či organizace Co@FITu.

 2. 12:30 - 12:40
  Posluchárna T9:107

  Jak spolupracovat s průmyslem + přehled úspěšných projektů

 3. 12:40 - 14:00
  Posluchárna T9:107

  Vytvoř si chatbota

  Přijďte si vytvořit vlastního chatbota pro Messenger a Telegram, potřebujete k tomu pouze základní znalost Pythonu a náš framework. Přijďte s vlastním nápadem, nebo se připojte k vytváření chatbota, který vám díky API Obědář doporučí, kam jít na oběd.

  Registrovat zde

 4. 16:45 - 17:45
  Posluchárna T9:111

  Prezentace partnerů

  Nenechte si ujít přednášku, na které vystoupí zástupci našich zlatých a stříbrných partnerů! Zástupci představí jednotlivé firmy a uvedou vás do dané problematiky. Hovořit se bude zejména o příležitostech a zajímavých projektech, které se aktuálně ve firmách řeší, jaká témata nabízejí nebo jaké hledají studenty ke spolupráci.

  Slosování FIT-tomboly

  Během přednášky partnerů bude probíhat slosování tomboly.

FIT-tombola

Chceš vyhrát elektroniku sponzorovanou našimi partnery? Každý student FITu, který přijde na přednášku partnerů, obdrží při vstupu do posluchárny lístek do tomboly. V průběhu přednášky bude probíhat slosování o ceny. Přijď se dozvědět více o možnostech kariéry, zjisti zajímavé věci z praxe a k tomu si udělej radost výhrou!

Zúčastněné firmy

Portál Spolupráce s průmyslem

Cílem portálu Spolupráce s průmyslem (SSP) je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů se studenty Fakulty informačních technologií ČVUT.

Mnoho studentů během studia pracuje, čímž získává potřebnou praxi. Stinnou stránkou je, že jejich práce většinou není nijak provázána s výukou, přestože se mnohdy vyučovaných předmětů úzce týká. SSP umožňuje realizovat projektovou výuku a diplomové práce ve spolupráci s firmami tak, aby byly výstupy přímo použitelné zadávající firmou a zároveň započítané do souvisejících předmětů ve škole. Díky našemu portálu SSP se mohou studenti podílet již při studiu na zajímavých projektech z praxe, rozvíjet svoje dovednosti a postupně si osvojovat technologie a postupy využívané v praxi. Firmy si mohou na univerzitě najít podporu při řešení složitých problémů a formovat své budoucí zaměstnance.

Rádi bychom tak podporovali zajímavé projekty a vytvořili příjemné prostředí, ve kterém budeme společně pracovat na tom, aby se nejnovější poznatky proměnily v konkrétní inovace. Fakultě dává tento systém silnou zpětnou vazbu, které využívá ke zlepšování praktických částí předmětů.

Mezi výhody, které SSP přináší průmyslovému partnerovi (firmě), patří zejména možnost spolupráce s mladými talenty a formování jejich budoucího vývoje a zaměření, využívání zkušeností univerzitních expertů a učitelů při řešení úloh, vývoj a testování, zadávání semestrálních a diplomových prací. Studentům naopak zprostředkuje kontakt a spolupráci s firmami, možnost získat praxi v oboru, účastnit se zajímavých projektů a splnit si zároveň úlohy v rámci výuky.

Kontakty

Referentka

Ing. Lucie Kolomazníková

Telefon: +420 224 359 834
Proděkan pro rozvoj

Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Telefon: +420 224 359 815
Adresa

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 9
160 00, Praha 6 - Dejvice