14.03.2016

O Co@FITu

Fakulta informačních technologií pořádá setkání firem a studentů nazvané Co@FIT (Companies at FIT). Co@FIT je akce, která má za cíl zprostředkovat studentům kontakt s průmyslem, zejména s dlouhodobými průmyslovými partnery FITu, a umožnit společně definovat praktická a ve výuce uplatnitelná zadání, jenž studenti mohou kombinovat se svým studiem a pracovním rozvojem. V tomto semestru se akce Co@FIT zúčastní naši partneři Profinit, Lely, Komerční banka, Česká pojišťovna, GoodData, Nangu.TV, Swatch group a mnoho dalších.

Co@FIT se koná každý semestr. V letním semestru 2016 bude probíhat 14.3. v prostorách Fakulty informačních technologií. Při vstupu na fakultu bude v atriu pro firmy a studenty připraven informační kiosek Portálu spolupráce s průmyslem (SSP), kde firmy a studenti získají více informací o portálu SSP a mohou se také registrovat.

V celém atriu budou umístěny kiosky firem s jejich zástupci, kde mohou studenti získat informace týkající se působení firem, používaných technologií, požadavků na znalosti a různé propagační materiály. Studentům se tak nabízí jedinečná šance k navázání kontaktu a komunikace s firmami. Také si mohou domluvit témata jejich semestrálních a diplomových prací. Akce je proto doporučena pro studenty všech ročníků.

V odpoledních hodinách budou připraveny přednášky zlatých (Profinit, Lely Industries) a stříbrných (Komerční banka, Česká pojišťovna) FITpartnerů.

Naši partneři


Galerie z minulých ročníků

Průmyslový partner

I pro tento akademický rok jsme připravili akci Co@FIT. Časový harmonogram akce naleznete níže. Existuje několik způsobů, jak s námi můžete spolupracovat. Využijte proto naší nabídky umístit v atriu svůj kiosek s informačními materiály a oslovte studenty v podobě nabídek spolupráce, stáží, zadání do SSP nebo zadání bakalářských a diplomových prací. Tuto možnost prezentace nabízíme za poplatek i nepartnerským firmám. Exkluzivní možnost prezentace během hlavního programu mají na Co@FITu pouze naši zlatí a stříbrní FITpartneři.

Časový plán pro partnery

 1. 11:30 - 19:00
  Atrium

  Informační kiosek portálu Spolupráce s průmyslem

  Slouží jako organizační stánek Co@FITu a poskytuje informace o Portálu spolupráce s průmyslem pro firmy i studenty. Portál SSP umožňuje zadávat studentům úlohy z praxe, ti je pak mohou řešit v rámci výuky i mimo ni.

  Chcete spolupracovat s našimi studenty a ovlivňovat jejich zaměření od počátku jejich studia? Zastavte se u nás a získejte užitečné informace.

 2. 12:00 - 12:30
  Místnost č. 153

  Zahájení s děkanem

  Zveme Vás na slavnostní zahájení s děkanem FIT ČVUT v Praze. Po celou dobu Co@FITu zde bude připravené občerstvení.

 3. 12:30 - 19:00
  Atrium

  Informační kiosky firem

  Zde máte prostor představit svoji firmu studentům.

 4. 16:30 - 17:30 Posluchárna 107

  Prezentace FITpartnerů

  Zlatí a stříbrní partneři mají možnost prezentace před našimi studenty. V průběhu přednášky bude probíhat slosování FIT-tomboly pro studenty.

 5. Místnost č. 364

  Informace o programu partnerství

  Máte zájem o užší spolupráci? Chcete nás podpořit? Zakládáme si na dlouhodobých a oboustranně přínosných vztazích. Proto jsme pro Vás připravili program FITpartner. Přijďte se dozvědět více!

Otázky a odpovědi ke Co@FITu

V kolik a kam dorazit?

Kde zaparkovat?

Co bude na místě k dispozici?

Co si představit pod pojmem informační kiosek?

Jsem FITpartner a prezentuji - jak se mám připravit?

Kolik je očekáváno studentů?

Kde získat více informací?

Co je to FITpartner?

Naše fakulta se snaží vychovávat špičkové odborníky přispívající ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu podniků a institucí zejména v ČR. Systematicky také budujeme vědeckovýzkumné kapacity, které nám umožňují předávat studentům nejnovější poznatky, ale i nabízet expertní konzultace a realizovat projekty ve spolupráci s podniky a institucemi.

Silné a dlouhodobé vazby s průmyslovými partnery patří k historické tradici ČVUT. Na Fakultě informačních technologií se snažíme, aby byla spolupráce aplikační sféry s fakultou oboustranně přínosná. Průmysloví partneři pro nás nejsou jen cílovým působištěm našich absolventů, ale také důležitým hráčem při formování studijních programů a směrování výzkumných aktivit. Abychom zlepšili a systematizovali způsob spolupráce, připravili jsme program partnerství FITpartner. Tento program umožňuje firmám a institucím jednak ovlivnit zaměření našich studentů a přímo se tak podílet na formování absolventů, ale také úzce spolupracovat na výzkumu a jeho aplikaci. Program FITpartner má různé formy partnerství rozdělených podle angažovanosti ve spolupráci s fakultou.

Informace o FITu

Obory bakalářského studijního programu (BSP):

 • Bezpečnost a informační technologie
 • Informační systémy a management
 • Počítačové inženýrství
 • Teoretická informatika
 • Webové a softwarové inženýrství
  • zaměření Počítačová grafika
  • zaměření Softwarové inženýrství
  • zaměření Webové inženýrství
 • Znalostní inženýrství

Obory magisterského studijního programu (MSP)

 • Počítačová bezpečnost
 • Počítačové systémy a sítě
 • Návrh a programování vestavných systémů
 • Systémové programování
  • zaměření Systémové programování
  • zaměření Teoretická informatika
 • Webové a softwarové inženýrství
  • zaměření Informační systémy a management
  • zaměření Softwarové inženýrství
  • zaměření Webové inženýrství
 • Znalostní inženýrství

Informace pro studenty

Časový plán pro studenty

 1. 12:30 - 19:00
  Atrium

  Informační kiosky firem

  Navštivte informační kiosky našich FITpartnerů a dalších spolupracujících firem a zeptejte se na to, co vás zajímá. Co se ve firmách aktuálně řeší? Jaké hledají studenty pro spolupráci? Co vám mohou nabídnout? Tento prostor můžete využít i pro individuální domluvu týkající se např. vašich závěrečných prací. Získejte cenné informace a navažte kontakty!

  Informační kiosek portálu Spolupráce s průmyslem

  Na tomto kiosku získáte informace o Portálu spolupráce s průmyslem, poradíme vám ohledně registrace do portálu SSP či organizace Co@FITu.

 2. 13:30 - 14:30
  Posluchárna 105

  Prezentace Portálu Spolupráce s průmyslem

  Ukážeme novinky v Portálu SSP a vysvětlíme výhody využití Portálu i jako doplňku k běžnému zaměstnání.

 3. 15:00 - 16:00
  Posluchárna 112

  Jak na komercializaci - rady a tipy

  Poradíme se složitějšími otázkami - jak prodat/licencovat svůj software? Jak se stát výzkumníkem na fakultě placeným z firmy? Lze na ČVUT získat podporu na rozjezd vlastní firmy?

 4. 16:30 - 17:30
  Posluchárna 107

  Hlavní program - prezentace FITpartnerů

  Nenechte si ujít přednášku, na které vystoupí zástupci našich zlatých a stříbrných FITpartnerů! Zástupci představí jednotlivé firmy a uvedou vás do dané problematiky. Hovořit se bude zejména o příležitostech a zajímavých projektech, které se aktuálně ve firmách řeší, jaká témata nabízejí nebo jaké hledají studenty ke spolupráci.

  Slosování FIT-tomboly

  Během přednášky FITpartnerů bude probíhat slosování tomboly.

FIT-tombola

Chceš vyhrát elektroniku sponzorovanou našimi FITpartnery? Kdo by nechtěl! A jak soutěžit? Přijď na přednášku a nezapomeň s sebou zvídavost a trochu štěstí! Každý student FITu, který přijde na přednášku FITpartnerů, obdrží při vstupu do posluchárny lístek do tomboly. V průběhu přednášky bude probíhat slosování o ceny. Přijď se dozvědět více o možnostech své kariéry, zjisti zajímavé věci z praxe a k tomu si udělej radost výhrou! :)

Zúčastněné firmy

Portál spolupráce s průmyslem

Cílem Portálu spolupráce s průmyslem (SSP) je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů se studenty.

Mnoho studentů během studia pracuje, čímž získává potřebnou praxi. Stinnou stránkou je, že jejich práce většinou není nijak provázána s výukou ve škole, přestože se mnohdy vyučovaných předmětů úzce týká. Portál spolupráce s průmyslem umožňuje však realizovat projektovou výuku a diplomové práce ve spolupráci s firmami tak, aby byly výstupy přímo použitelné zadávající firmou a zároveň započítané do souvisejících předmětů ve škole. Díky našemu portálu SSP se mohou studenti podílet již při studiu na zajímavých projektech z praxe, rozvíjet svoje dovednosti a postupně si osvojovat technologie a postupy využívané v praxi. Firmy si mohou na univerzitě najít podporu při řešení složitých problémů, ale zároveň si zajistit a formovat své budoucí kvalifikované zaměstnance.

Rádi bychom podporovali zajímavé projekty a vytvořili příjemné prostředí, ve kterém budeme společně pracovat na tom, aby se nejnovější poznatky proměnily v konkrétní inovace. Fakultě dává tento systém silnou zpětnou vazbu, které využívá ke zlepšování praktických částí předmětů.

Mezi výhody, které SSP přináší průmyslovému partnerovi (firmě), patří zejména možnost spolupráce s mladými talenty a formování jejich budoucího vývoje a zaměření, využívání zkušeností univerzitních expertů a učitelů při řešení úloh, vývoj a testování, zadávání semestrálních a diplomových prací. Studentům naopak zprostředkuje kontakt a spolupráci s firmami, možnost získat praxi v oboru a zkušenosti na zajímavých projektech a zároveň si splnit úlohy do školy.

Co chystáme v portálu SSP nového?

Neustále vymýšlíme možnosti zlepšení a pracujeme na vývoji nových funkcí. Zde Vám přinášíme některé z novinek, které plánujeme v portálu SSP zavést.

Momentálně máme na seznamu zvýšení podpory ze strany univerzitních expertů, kteří pomáhají partnerům s formulací zadání, poskytují odborné poradenství a vedou pracovní týmy. Dále chceme dát ostatním uživatelům (studentům, učitelům a expertům) možnost navrhovat vlastní témata a požadavky na zadání. Průmysloví partneři (firmy) budou poté vybírat, která zadání by měli zájem sponzorovat. Také je potřeba zmínit připravovaný redesign úvodní strany. Ta se změní v rozcestník celého portálu, který bude urychlovat práci, orientaci a neuniknou Vám díky němu žádné novinky. Máte se stále na co těšit!

Kontakty

Referentka

Ing. Lucie Kolomazníková

Telefon: +420 224 359 834
Proděkan pro rozvoj

Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Telefon: +420 224 359 815
Adresa

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 9
160 00, Praha 6 - Dejvice